Hovedstyret

Funksjon

Navn

Tlf.:

E-post

Kasserer

Leon Teien

94020843

leon.teien@sf-nett.no

Styremedlem

 

 

 

Styremedlem

Gunnar Finden

98090101

gunnar.finden@hotmail.com

Styremedlem

Irene L. Hvitstein

41000764

irene34@live.no

Styremedlem

Arne Kr. Solberg

97164850

arnek-s@online.no

     

Vararepresentanter 

Navn

Tlf.:

E-post

Espen Finden

91366242

post.finden@gmail.com

Lars Chr. Hillestad

45027739

larshillestad@gmail.com

 

Utleie/Rengjøring

Navn

Tlf.:

E-post

Irene L. Hvitstein

41000764

irene34@live.no

 

Brannvernleder

Navn

Tlf.:

E-post

Jan Hatlestad

91736113

jh@viken.skog.no

 

17-mai kommitè

Navn

Tlf.:

E-post

Lars Chr. Hillestad

45027739

larshillestad@gmail.com

Sigrid Lian

99615560

syngesigrid@gmail.com

Turid Ness