Dersom du ønsker å leie på Fjellhall kan du kontakte:

Irene Lønn Hvitstein. Tlf. 410 00 764.

 Leiepriser 2020

 

Andelshavere

Andre

Storesal

Dag/Kveldsmøter (mandag-torsdag)

1600,-

 

 

1800,-.

 

 

Storesal pr. dag

Fredag/lørdag/søndag.

 

2300,-

 

 

2500,-

 

 

Storesal weekend

Fredag kveld-søndag

3000,-

 

 

3500,-

 

 

Sanitetsrom pr. dag

600,-.

 

800,-.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merk: Alle priser er inkl. med vask.

For leie av Lillesal (kjøkken) vennl. kontakt Irene L. Hvitstein; tlf: 410 00 764

Leie av Scenelys og høytaleranlegg Kr. 500 ,-, må avtales særskilt

Det er 14 dagers avbestillingsfrist

 Utleieregler for Bygdehuset Fjellhall

Den person som har signert leieavtalen er til enhver tid  ansvarlig for at utleieregler følges samt at vedlagt leieavtale er utfylt og signert.

 NB! Personen som signerer denne kontrakten er også ansvarlig for at Helsedirektoratets veiledning av 7 mai følges (Regelverk er gjengitt lenger ned på siden).

 1. Leietager skal være min. 30 år for å leie Fjellhall til arrangement. Unntaket er ved bryllup, barnedåp o.l. Ved enkelte anledninger kan Utleier kreve at leietager sørger for eget vakthold i forbindelse med arrangement. De kan kreves inntil 1 vakt pr. 10 gjester. Navn og alder på vakter føres opp på vedlagt liste. Det påpekes at ansvarlig leietager samt vakter er de siste som forlater lokalet. Ansvarlig leietager må selv sørge for ro og orden under sitt arrangement. Det skal være ro i lokalet kl. 01.00 og alle skal være ute innen kl. 02.00. Dersom dette ikke etterkommes, kan POLITIET bli tilkalt.
 2. Leietager forplikter seg til å sette seg inn i husets brannverninstrukser ved arrangement.
 3. Husleien skal være betalt senest på forfallsdagen   (7 dager etter utleiedato).
 4. Innbetalingen skal være merke med:
      a Utleienr.
      b Leietager navn
 5. Det gis ikke anledning til å avtale annen leiesum enn den gjeldende, der vask  er inkl.
 6. Nøkkel leveres tilbake til pedell
 7. Bord og stoler skal vaskes/tørkes og stå oppsatt på bordene etter bruk og gulvene skal kostes og eventuell tilgrising vaskes.                            
 8. Alt brukt servise, bestikk og glass må vaskes opp og dampes i oppvaskmaskin.
 9. Alt medbrakt, som flasker, esker, mat mm. skal fjernes før lokalet forlates
 10. Søppel skal kastes i container ute.
 11. Skader på huset, inventar og utstyr skal rapporteres til pedell og    erstattes etter faste takster
 12. Alle utgangsdører skal sjekkes før lokalet forlates. (kjøkkendør, hoveddør og scenedør)
 13. Bygdehuset Fjellhall fraskriver seg et hvert ansvar for skader som måtte oppstå på egne eiendeler, matvarer etc. som ikke direkte kan legges utleier til last etc.

 

Arrangementer på offentlig sted:

Det kan kun være 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og ikke mer enn 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter.

 • Dette vil gjelde der det er mulig å holde avstand på minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand.
 • Det gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede.
 • En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene. 
 • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet. 
 • Med arrangement menes:
   • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler Inntil 20 personer Bursdagsfeiring, bryllup, dåp minnestund, firmafest ol.
   • Arrangementer innendørs uten fastmonterte seter Opptil 50 personer Kirke, moske, konsert, lokal forestilling, konferanse, foreldremøter på skolen, innendørs markeder og messer
 • Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. 

Priser ved skade på inventar:

Stettglass                                          kr. 30,-

Glass                                                 kr. 18,-

Kopp                                                 kr. 60,-

Skål                                                  kr. 30,-

Asjett                                               kr. 90,-

Dessertskåler                                    kr. 36,-

Kaffekanne                                       kr. 330,-

Papirholder på toalett                       kr. 360,-

Papirholder på kjøkken                      kr. 250,-

Leieavtale.

Utleiedag:                                                                                  .....................................................

Avtalt utleiepris:                                                                      .....................................................

Leietaker navn:                                                                        .....................................................

Leietaker adr:                                                                           .....................................................

Leietager e-post:                                                                     .....................................................

Leietaker tlf.:                                                                             .....................................................

Betaler (dersom dette ikke er leietaker):                      .....................................................

Utleienr.:                                                                                    .....................................................

Betalingsfrist/forfallsdag:                                                   .....................................................

 

Avsjekkingsliste:

(alt skal være ok)

Svalskap for mineralvann: Grader ?                                .....................................................

Komfyr:                                                                                       .....................................................

Oppvaskmaskin:                                                                     .....................................................

Bestikk og dekketøy:                                                             .....................................................

Vask i lokalet:                                                                           .....................................................

Toalettpapir:                                                                             .....................................................

Kaffefilter:                                                                                 .....................................................

Nøkler:                                                                                        .....................................................

Brannrutine/rømningsveier:                                               .....................................................

Utvendig renhold:                                                                   .....................................................

 Hillestad, den

 

_______________________________                           _______________________________

Leietaker sign.                                                                                  For Bygdehuset Fjellhall

 • Ett eksemplar arkiveres hos pedell og ett eksemplar leveres utleier

Registrering av vakter:

 

Navn:                                                                                            Alder:

 

...........................................................                           ……………….

 

...........................................................                           ……………….

 

...........................................................                           ……………….

 

...........................................................                           ……………….

 

...........................................................                           ……………….

 

...........................................................                           ……………….

 

...........................................................                           ……………….

 

...........................................................                           ……………….

 

...........................................................                           ……………….

 

...........................................................                           ……………….