Vi ønsker fortrinnsvis foreninger og lag som ønsker og leie på fast basis. Det betyr at vi gjør en avtale om fast møtedag, enten hver uke, annenhver uke eller månedlig.  

Kontakt gjerne Bygdestuas leder, Randi Traet på tlf. 98873045 eller E-post  bjoertra@online.no for ytterligere informasjon.