Vevgruppen har gjennom tiden også vært aktive arrangører av blant annet Bygdekafè, temakafè, moteoppvisninger og presentasjon av forskjellige vevteknikker.

Vevgruppa består i dag av 10-12 aktive medlemmer, som møtes èn gang i uken hele året bortsett fra i skoleferien.

Vevgruppa har i dag seks store vever samt en bordvev som er i bruk på hver eneste vevkveld. 

De har også som regel utstilling av vevprodukter i skolestua på Reidvintunet under Bygdekvinnelagets høstmarked.